Navigace

Obsah

Úřad

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Michala Roubíčka
 

Zastupitelstvo
Obec má 5- ti členné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:

  • Michal Roubíček - starosta
  • Ing. Petr Horecký - místostarosta
  • Mudr. Šárka Dizonová
  • Jiří Beneš
  • Jaroslav LáskaSložení výborů
Výbory zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor: předseda  J. Beneš
Kontrolní výbor: předseda J. Láska