Navigace

Obsah

 

Plán svozu popelnic 2019

info zde

Náklady za komunální odpad v r. 2018

Poplatek za odpad na rok 2019 je 150 Kč.

Zaplaťte do 31.8.2019 u paní Najbertové 

nebo převodem na ú.č. 10921161/0100

                                                                               

   

Informace ČEZ

Info zde

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Sudějov, které se bude konat:

Dne

Od

Do

05.02.2019

8:00

13:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

                                                                                                                             

GDPR-Pověřenec 

ing.Martina Jiříková

tel.: 605 039 967

email.: martina.jirikova@sms-sluzby.cz

___________________________________________________

 

Informace občanům k akci Odkanalizování obce Sudějov pomocí soustavy DČOV

 

 

V sobotu 26.5. 2018 budou zástupci obecního úřadu navštěvovat jednotlivé účastníky projektu s dokumentací umístění jednotlivých ČOV. Bude vyžadován souhlas majitelů dotčených nemovitostí s umístěním a dále závazný souhlas s realizací DČOV na obecním úřadem připravených formulářích.

Náhradní termín pro zájmce, kteří nemohou být na místě bude individálně domluven v nejkratším možném termínu.

 

                                                                                                       

 

Principy organizace účasti stánkových prodejců

 na Annenské pouti v Sudějově


 

 • Obec Sudějov přijímá přihlášky na rezervaci stánkového místa vždy nejpozději do konce dubna v daném kalendářním roce
 • Žádost o rezervaci musí obsahovat, : jméno, IČO, kontaktní adresu,   tel.č. (email)
 • Starosta obce přihlášky vyhodnotí a vybrané prodejce předloží zastupitelstvu ke schválení
 • Zastupitelstvo schválí vybrané prodejce do konce května.
 • 1 stánkové místo má rozměry 3 bm. Poplatek za jedno stánkové místo je 150 Kč/den.
 • Občanům obce Sudějov se cena snižuje na 50 Kč/den a stánkové místo.
 • Obec Sudějov zajišťuje mobilní WC.
 • Obec Sudějov v pátek  před poutí vyznačí jednotlivá již obsazená stánková místa a zajistí aby byla obsazena pouze prodejcem, který má řádně potvrzenou rezervaci stánkového místa.

Michal Roubíček - Starosta

Mapa stánkových míst


 

Informace o domácích čistírnách odpadních vod v obci

 

------------------------------------------------------------

Vymezení zastavěného území v obci Sudějov

VV oznámeni o vymezení zastavěného území.

opatření obecné povahy vymezení zastavěného území

vymezení zastavěného území mapa


Informace obecního úřadu

Informace k nové službě Fin.Ůřadu.

Zasílani údajú pro placení daně

z nemovitostí e-mailem.

zde ke stažení Info.leták

zde ke stažení tiskopis žádosti

 


 

Obec zapůjčuje:

Obec Sudějov nabízí K zapůjčení:

 •  štafle alu. cca 4m. 
 •  výsuvný žebřík třídílný cca 10m. 
 •  stavební  míchačka
 •  fréza na sníh , po zaškolení

vše za půjčovné 50 kč. na den.

 

Dále je možnost zahrát si stolní tenis. Bude- li zájem o volejbal, nohejbal či jiné 
aktivity, své podněty a návrhy nám dejte vědět:

 • buď osobně u paní Marie Najbertové, nebo na  tel: 724 347 255
 • či na email: podatelna@obecsudejov.cz

Co dělat v případě změny adresy trvalého pobytu:

Návod kde všude hlásit změnu adresy trvalého pobytu. Přiložený dokument (PDF 278 kB)


Žádost o povolení ke kácení dřevin:

Žádost o povolení kácení dřevin (Docx 20 kB)


Odkaz na portál Min.Fin. hospodaření obce Sudějov:

Na níže uvedené adrese možnost shlédnout hospodaření obce Sudějov. Odkaz na stránky MF portál MONITOR. http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00640271 MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel.