Navigace

Obsah

Odkanalizování obce Sudějov pomocí soustavy DČOV

Jak již bylo dříve oznámeno dne 28.3.2020 dopoledne proběhne prohlídka míst umístění domovních čistíren zástupci jednoho z možných dodavatelů. 

Vzhledem k stávající pandemické situaci se nebude při prohlídce vstupovat na pozemky jednotlivých účastníků projektu. Dále žádáme občany, aby nevycházeli z domů a tedy dodržovali všechna platná vládní nařízení. K prohlídce to není nutné. 

Děkujeme 

MR a PH

                                                                                                       

Informace na téma : Koronavirus

zde :obec-7/udalosti-v-obci/aktuality/koronavirus-covid-19-64cs.html 

                                                                                                       

Opatření v oblasti maloobchodu

 • s účinností od 24. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
  • potravin,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin, časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
  • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladní prodej jízdenek,
  • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  • provozování pohřební služby,
  • květinářství,
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
  • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
 • od 25. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 mv čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskoz službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru;
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500 mse od 25. března nařizuje senory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při prodeji upřednostnit;
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu;
 • s platností od 24. března 2020, 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • s účinností ode dne 24. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice;
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;

                                                                                                       

Vláda

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

V případě nutnosti kontaktujte paní Najbertovou tel.: 724 347 255

                                                             

 

Svoz nebezpečného odpadu se ruší.

Nový termín upřesníme

 

                                                                                                     

Odkaz na info o kotlíkových dotacích

Kotlíkové dotace zde

                                                                                                     

Od 18.2.2020 sběr použitého jedlého oleje.

sběr jedlého použitého oleje

 

 

                                                                                                       

Poplatky na rok 2020

 

    svoz komunálního odpadu

        275 Kč za trvale hlášeného občana/rok

        275 Kč za chalupu ( chatu) /rok

 

  jeden pes 49 Kč/rok

  každý další pes  99 Kč/rok

 

  Můžete platit na účet obce.

  č.ú.  10921161/0100

                                                                                

Svoz odpadu 2020

                                                                                                    

Principy organizace účasti stánkových prodejců

 na Annenské pouti v Sudějově


 

 • Obec Sudějov přijímá přihlášky na pronájem stánkového místa vždy nejpozději do konce dubna v daném kalendářním roce
 • Žádost o pronájem musí obsahovat, : jméno, IČO, kontaktní adresu,   tel.č. (email)
 • Starosta obce přihlášky vyhodnotí a vybrané prodejce předloží zastupitelstvu ke schválení
 • Zastupitelstvo schválí vybrané prodejce do konce května.
 • 1 stánkové místo má rozměry 3 bm. Poplatek za jedno stánkové místo je 150 Kč/den.
 • Občanům obce Sudějov se cena snižuje na 50 Kč/den a stánkové místo.
 • Obec Sudějov zajišťuje mobilní WC.
 • Obec Sudějov v pátek  před poutí vyznačí jednotlivá již obsazená stánková místa a zajistí aby byla obsazena pouze prodejcem, který má řádně schválený a zaplacený pronájem stánkového místa.

Michal Roubíček - Starosta

mapa stánkové místa

smlouva na pronájem stánkového místa

 

                                                                                                    

Turistická vizitka

Vizitku zakoupíte po tel.dohodě u paní Najbertové.

tel.724347255

 

Turistický deníkSudějov kostel

 

                                                                                                    

GDPR-Pověřenec 

ing.Martina Jiříková

tel.: 605 039 967

email.: martina.jirikova@sms-sluzby.cz

                                                                                                       

                                                                                                    

Vymezení zastavěného území v obci Sudějov

VV oznámeni o vymezení zastavěného území.

opatření obecné povahy vymezení zastavěného území

vymezení zastavěného území mapa


Informace obecního úřadu

Informace k nové službě Fin.Ůřadu.

Zasílani údajú pro placení daně

z nemovitostí e-mailem.

zde ke stažení Info.leták

zde ke stažení tiskopis žádosti


Co dělat v případě změny adresy trvalého pobytu:

Návod kde všude hlásit změnu adresy trvalého pobytu. Přiložený dokument (PDF 278 kB)


Žádost o povolení ke kácení dřevin:

Žádost o povolení kácení dřevin (Docx 20 kB)


Odkaz na portál Min.Fin. hospodaření obce Sudějov:

Na níže uvedené adrese možnost shlédnout hospodaření obce Sudějov. Odkaz na stránky MF portál MONITOR. http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00640271 MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel.