Navigace

Obsah

 

                                                                                                       

Informace na téma : Koronavirus

zde :obec-7/udalosti-v-obci/aktuality/koronavirus-covid-19-64cs.html 

 

                                                             

 

Od 18.2.2020 sběr použitého jedlého oleje.

sběr jedlého použitého oleje

 

 

                                                                                                       

Poplatky na rok 2020

 

    svoz komunálního odpadu

        275 Kč za trvale hlášeného občana/rok

        275 Kč za chalupu ( chatu) /rok

 

  jeden pes 49 Kč/rok

  každý další pes  99 Kč/rok

 

  Můžete platit na účet obce.

  č.ú.  10921161/0100

                                                                                

Svoz odpadu 2020

                                                                                                    

Principy organizace účasti stánkových prodejců

 na Annenské pouti v Sudějově


 

  • Obec Sudějov přijímá přihlášky na pronájem stánkového místa vždy nejpozději do konce dubna v daném kalendářním roce
  • Žádost o pronájem musí obsahovat, : jméno, IČO, kontaktní adresu,   tel.č. (email)
  • Starosta obce přihlášky vyhodnotí a vybrané prodejce předloží zastupitelstvu ke schválení
  • Zastupitelstvo schválí vybrané prodejce do konce května.
  • 1 stánkové místo má rozměry 3 bm. Poplatek za jedno stánkové místo je 150 Kč/den.
  • Občanům obce Sudějov se cena snižuje na 50 Kč/den a stánkové místo.
  • Obec Sudějov zajišťuje mobilní WC.
  • Obec Sudějov v pátek  před poutí vyznačí jednotlivá již obsazená stánková místa a zajistí aby byla obsazena pouze prodejcem, který má řádně schválený a zaplacený pronájem stánkového místa.

Michal Roubíček - Starosta

mapa stánkové místa

smlouva na pronájem stánkového místa

 

                                                                                                    

Turistická vizitka

Vizitku zakoupíte po tel.dohodě u paní Najbertové.

tel.724347255

 

Turistický deníkSudějov kostel

 

                                                                                                    

GDPR-Pověřenec 

ing.Martina Jiříková

tel.: 605 039 967

email.: martina.jirikova@sms-sluzby.cz

                                                                                                       

                                                                                                    

Vymezení zastavěného území v obci Sudějov

VV oznámeni o vymezení zastavěného území.

opatření obecné povahy vymezení zastavěného území

vymezení zastavěného území mapa


Informace obecního úřadu

Informace k nové službě Fin.Ůřadu.

Zasílani údajú pro placení daně

z nemovitostí e-mailem.

zde ke stažení Info.leták

zde ke stažení tiskopis žádosti


Co dělat v případě změny adresy trvalého pobytu:

Návod kde všude hlásit změnu adresy trvalého pobytu. Přiložený dokument (PDF 278 kB)


Žádost o povolení ke kácení dřevin:

Žádost o povolení kácení dřevin (Docx 20 kB)


Odkaz na portál Min.Fin. hospodaření obce Sudějov:

Na níže uvedené adrese možnost shlédnout hospodaření obce Sudějov. Odkaz na stránky MF portál MONITOR. http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00640271 MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel.