Navigace

Obsah

 

 

Rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 MR

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 MR.pdf Staženo: 22x | 05.07.2021

VZZ 12 2020 MR

VZZ 12 2020 MR.pdf Staženo: 22x | 05.07.2021

Schválený závěrečný účet 2020 MR

Schválený závěrečný účet 2020 MR.pdf Staženo: 25x | 05.07.2021

Rozvaha 12 2020 MR

Rozvaha 12 2020 MR.pdf Staženo: 21x | 05.07.2021

Příloha 12 2020 MR

Příloha 12 2020 MR.pdf Staženo: 24x | 05.07.2021

FIN 12 2020 MR

FIN 12 2020 MR.pdf Staženo: 16x | 05.07.2021

Rozpočtové opatření č.12021

rozpočtové op. č.12021.pdf Staženo: 55x | 12.04.2021

FIN 2020

FIN 2020.pdf Staženo: 46x | 12.04.2021

příloha 2020

příloha 2020.pdf Staženo: 48x | 12.04.2021

Rozvaha 2020

Rozvaha 2020.pdf Staženo: 48x | 12.04.2021

Výkaz ZZ 2020

Výkaz ZZ 2020.pdf Staženo: 48x | 12.04.2021

Zpráva o přezkoumání 2020

Zpráva o přezkoumání.pdf Staženo: 48x | 12.04.2021

Závěrečný účet za rok 2020

Závěrečný účet 2020.pdf Staženo: 53x | 12.04.2021

Rozpočtové opatření č.32020

Rozpočt.opatření 32020.pdf Staženo: 76x | 05.01.2021

Výhled rozpočtu obce Sudějov 2022 - 2026

Výhled rozpočtu obce Sudějov 2022 - 2026.pdf Staženo: 80x | 04.01.2021

Schválený rozpočet na r.2021

Schválený rozpočet 2021.pdf Staženo: 80x | 04.01.2021

Rok 2020

Rozpočtové opatření č.22020

Rozpočt.opatření 22020.pdf Staženo: 107x | 31.10.2020

Rozpočtové opatření č.12020

Rozpoč.opatření č.12020.pdf Staženo: 129x | 07.08.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR 2019.pdf Staženo: 130x | 21.06.2020

Příloha 12 2019 MR

Příloha 12 2019 MR.pdf Staženo: 114x | 21.06.2020

Stránka